آنالیز جذب اتمی

  • آنالیز AAS
  • فرم پذیرش نمونه
  • تعرفه خدمات

xrf

 

 

به زودی آزمایشگاه بیم گستر تابان آماده ارائه خدمات آنالیز AAS می باشد.

xrf

xrf

فرم پذیرش نمونه AAS
آنالیز AAS      تومان