آنالیز FTIR

طیف سنجی تبدیل فوریه مادون قرمز (آزمون FTIR)

آنالیز FTIR مخفف عبارت تبدیل فوریه ی مادون قرمز است که یکی از روش های جدید طیف سنجی با مادون قرمز می باشد. در طیف سنجی مادون قرمز، پرتو IR به نمونه برخورد می کند.

تعدادی از پرتوهای مادون قرمز توسط نمونه جذب شده و تعدادی نیز از ان عبور می کنند. در نتیجه طیف ها، جذب و عبور IR توسط مولکول های نمونه را نشان می دهند. مشابه اثر انگشت هیچ دو مولکولی با ساختار مشابه طیف مادون قرمز مشابهی تولید نمی کنند و همین طیف سنجی مادون قرمز را برای انواع مختلفی از آنالیزها مناسب می سازد.

اطلاعات به دست آمده از آنالیز FTIR:
– شناسایی مواد ناشناخته
– تعیین غلظت و کیفیت نمونه

مراحل آنالیز نمونه

مراحل این فرآیند به این قرار است:
1.منبع : انرژی مادون قرمز از یک منبع جسم سیاه تابنده منتشر می شود. این پرتو از یک روزنه که میزان انرژی منتقل شده به نمونه را کنترل می کند، عبور می کند.
2. تداخل سنج : پرتو وارد تداخل سنج شده و طیف ها رمزگذاری می شوند. سیگنال interferogram از تداخل سنج خارج می شود.
3. نمونه : پرتو وارد نمونه شده و از آن عبور می کند یا اینکه از سطح آن منعکس می شود. این زمانی است که فرکانس های مخصوص انرژی که مشخصه ی منحصر به فرد نمونه هستند، جذب شوند.
4. آشکارساز: پرتو نهایتا برای اندازه گیری نهایی از آشکارساز عبور می کند. آشکارسازهای مورد استفاده به طور مخصوص طراحی شده اند تا سیگنال مخصوص interferogram را اندازه گیری کند.
5. کامپیوتر: سیگنال اندازه گیری شده به صورت داده ی عددی در آمده و به کامپیوتر فرستاده می شود تا تبدیل فوریه روی آن انجام شود.

 

مزایای تست FTIR :
• سرعت : به دلیل اندازه گیری هم زمان تمام فرکانس ها اندازه گیرهای FT-IR در چند ثانیه انجام می شود.
• حساسیت: حساسیت FT-IR بالاست. آشکارسازهای مورد استفاده بسیار حساس بوده و عملکرد اپتیکی بالایی دارند که باعث می شود پارازیت های به وجود امده بسیار کاهش یابد.
• عملکرد مکانیکی ساده: آینه ی متحرک در تداخل سنج تنها قسمت متحرک دستگاه می باشد. بنابراین احتمال ازکارافتادگی مکانیکی دستگاه بسیار کم است.
• کالیبراسیون ذاتی: این وسیله از لیزر HeNe به عنوان استاندار کالیبراسیون داخلی استفاده می کند که هیچگاه نیاز به کالیبره کردن توسط استفاده کننده ندارد.


توجه : خواهشمند است قبل از ارسال نمونه های خود به آزمایشگاه تابان ، فرم مخصوص هر آنالیز را از بخش فرم ها دانلود نمایید و پس از تکمیل آن به همراه نمونه ها به آدرس آزمایشگاه ارسال نمایید . 

گراف زیر یک نمونه از جواب نمونه های FTIR با گزارش به صورت عبوری (Transmittance) می باشد. امکان ارایه گزارش به صورت جذبی ، انجام آنالیز انعکاسی (ATR)  ، مشخص نمودن محل پیکها و نیز تفسیر نتایج FTIR فراهم می باشد .

آنالیز FTIR یا ATR 35,000 تومان
تحلیل نتایج 25,000 تومان