ارسال نمونه و فاکتور

متقاضیانی که تمایل دارند نمونه های آنها بعد از انجام تست به آدرس آنها ارسال شود و یا درخواست ارسال فاکتور به آدرس مورد نظر را دارند می توانند با تکمیل فرم های زیر و ارسال آن از طریق تلگرام (09194596682) یا آدرس ایمیل [email protected] به بخش پذیرش آزمایشگاه تابان درخواست خود را اعلام نمایند .

لازم به ذکر است ارسال موارد فوق از طریق پست انجام می پذیرد و به محض ارسال بسته های پستی ، شماره رهگیری برای متقاضی ارسال خواهد شد . هزینه  ارسال بسته پستی 15 هزار تومان می باشد و متقاضی بایستی تصویر فیش واریزی را از طریق تلگرام (09194596682) یا آدرس ایمیل [email protected] به بخش پذیرش اعلام نماید .


تعرفه سرویس

150,000 ریال

 

مسئول سرویس

واحد پذیرش آزمایشگاه تابان

 

تماس با مسئول سرویس

شماره تماس: 9-44862778-021

شماره تلگرام :  09194596682

 

فرم ارسال نمونه و فاکتور