ارزیابی آنتی اکسیدانی

  • آنالیز Antioxidant activity
  • نمونه کار و مشخصات دستگاه
  • تعرفه خدمات

آزمون Antioxidant activity

آنالیز ارزیابی ظرفیت آنتی اکسیدانی به روش رادیکال DPPH، آزمونی شناخته شده برای سنجش قدرت آنتی اکسیدانی ترکیبات گوناگون است. اساس این روش بر مبنای احیاء رادیکال آزاد DPPH به وسیله آنتی اکسیدان ها در غیاب سایر رادیکالهای آزاد در محیط می باشد. نتیجه حاصل شده برای یک ترکیب عموماً با یک ترکیب آنتی اکسیدانی شناخته شده مانند ویتامین C مقایسه می شود. آنالیز ارزیابی ظرفیت آنتی اکسیدانی به روشDPPH، آزمونی است که در حوزه های مواد غذایی، دارویی و زیست فناوری مورد توجه بسیار قرار گرفته است و از آن برای توسعه و معرفی مواد آنتی اکسیدانی جدید استفاده می شود.

پاسخ آزمون Antioxidant activity

روش‌های شیمیایی که در تعیین ظرفیت آنتی اکسیدانی نمونه‌ها استفاده می‌شوند با وجود تمام معایبی که دارند می‌توانند مفید واقع شوند زیرا ساده و ارزان قیمت بوده و نتایج را به صورت ضرایبی مانند ترلکس معرفی می‌کنند که امکان مقایسه نتایج را فراهم می‌نماید اما به هر حال نتایج بدست آمده از این روش‌های شیمیایی را نمی‌توان با نحوه عملکرد آنها در بدن قیاس نمود.زیرا بعضی از این روش‌ها در شرایطی غیر مشابه شرایط فیزیولوژیکی مثلا از لحاظ pH فعالیت می‌کنند. به منظور رسیدن به نتایج دقیق‌تر این روش‌ها باید با روش سلولی همراه شود که البته این دسته از مطالعات وقت‌گیر و زمان بر می‌باشد.

در این روش فعالیت نمونه برای پاکسازی رادیکال DPPH سنجش می شود. اساس عمل کاهش محلول الکلی DPPH در حضور آنتی­اکسیدان­های دهنده هیدروژن، مخصوصاً ترکیبات فنلی می باشد. جهت دستیابی به IC50    نمونه ها، 4 غلظت مختلف از عصاره ها تهیه شد و برای رسم نمودار، درصد مهارکنندگی بر علیه غلظت استفاده گردید. در عمل 300 میکرولیتر DPPH  ا مولار با 100 میکرولیتر نمونه رقیق شده ترکیب و با استفاده از متانول به حجم نهایی 2 میلی لیتر رسانیده شد. بعد از نیم ساعت قرار گرفتن در تاریکی، جذب در طول موج 517 نانومتر قرائت شد و با استفاده از فرمول زیر در صد مهارکنندگی به دست آمد (10)

DPPH درصد مهار = ( ADPPH -ASample/ ADPPH )*100

ADPPH:  جذب DPPH در عدم حضور نمونه

ASample:  جذب DPPH در حضور نمونه

شرایط خاص و نکات مهم در ارسال نمونه

هزینه آزمون برای هر نمونه و برای تنها یک زمان خوانش (به عنوان مثال در 30 دقیقه) است. در صورت درخواست برای انجام آنالیز در زمان های تیمار بیشتر، درصدی به هزینه انجام آنالیز مطابق با هزینه اعلام شده در منوی انجام خدمات اضافه می شود. نمونه مورد نظر باید محلول در آب و شرایط استریلیزاسیون آن مشخص باشد. در صورتی که نمونه مورد نظر نامحلول در آب و یا به صورت جامد باشد، آزمایشگاه با آماده سازی نمونه را انجام می دهد.

انجام آنالیز های آماری بر روی نتایج بنا به درخواست متقاضی با هزینه جداگانه قابل انجام می باشد.

مدت زمان انجام آزمون: 4 روز کاری

انجام تحلیل نتایج جهت ارائه در مقاله به زبان انگلیسی در صورت درخواست متقاضی امکان پذیر می باشد.

 


توجه : خواهشمند است قبل از ارسال نمونه های خود به آزمایشگاه تابان ، فرم مخصوص هر آنالیز را از بخش فرم ها دانلود نمایید و پس از تکمیل آن به همراه نمونه ها به آدرس آزمایشگاه ارسال نمایید . 

 

مشخصات دستگاه :

نام دستگاه :

کمپانی سازنده :

مدل دستگاه :

کشور سازنده :

نمونه جواب :

گراف زیر یک نمونه از جواب

آنالیز Antioxidant activity تومان
تحلیل نتایج تومان