آشنایی با ساختار و روش های سنتز نیترید بور

روش سنتز نیترید بورو آنالیز XRD

استفاده از افزودنی های نانومتری مناسب جهت بهبود و افزایش خاصیت خنک کاری در دستگاه های صنعتی می تواند در کاهش دمای نقطه داغ، که یکی از محدودیت های طراحی در آن ها است، مؤثر بوده و به افزایش توان نامی، کاهش ابعاد و نیز مواد مصرفی در این گونه تجهیزات منجر گردد. یکی از تست هایی که برای شناسایی نیترید بور استفاده می شود آنالیز XRD می باشد .

نیترید بور هشت وجهی (h-BN) یا گرافن سفید; یک آنالوگ ساختاری از گرافن است که در آن اتم های بور و نیتروژن به صورت یک در میان جایگزین اتم های کربن شده اند. این ترکیب به عنوان یک ماده عایق الکتریکی با هدایت حرارتی بالا، یک نانو افزودنی دو بعدی بی نظیر به سیالات انتقال دهنده حرارت در بین سایر افزودنی ها محسوب می‌شود.  روش های سنتز نانو ساختارهای نیترید بور شامل ورقه ورقه شدن مکانیکی، ورقه ای شدن شیمیایی، نشست بخار به روش شیمیایی، واکنش های جانشینی و تابش الکترونی با انرژی بالا است.

به کمک آنالیز XRD می توان نیترید بور را شناسایی نمود .

معرفی مقاله

در این مقاله، روش های سنتز این نانوساختار به طور اجمالی معرفی می شود.

دانلود مقاله 


برای مشاهده مقالات دیگر اینجا کلیک کنید