آماده سازی نمونه های پودری SEM

آماده سازی نمونه های پودری برای آنالیز SEM

پودرها جزء دسته ای از مواد هستند که بررسی آن­ها توسط میکروسکوپ الکترونی روبشی ( SEM )  کار نسبتا مشکلی است زیرا پودرها به شدت آگلومره شده و به سختی روی سطح پراکنده می­شوند .

این امر سبب می­شود که هم لایه پوشش ایجاد شده روی آن­ها ناهمگن بوده و امکان وقوع پدیده رسانایی الکتریکی در آن وجود داشته باشد و هم امکان جدا شدن ذرات پودر از نمونه آماده شده در حین انجام کار در محفظه خلاء و آلوده شدن ستون و به دنبال آن پایین آمدن کیفیت تصاویر بدست آمده وجود دارد .

برای همین منظور آماده سازی مواد پودری از اهمیت خاصی برخوردار بوده و باید تنها یک لایه از پودر روی جا نمونه ای قرار گیرد . از طرف دیگر امکان ناهمگن بودن پودرها در دانه بندی، بسیار بالا وجود دارد و نمونه برداری باید به گونه ای باشد که نماینده تمام نمونه باشد .به همین دلیل بایستی نمونه قبل از آنالیز دیسپرس شود .

مراحل عمومی آماده سازی نمونه های پودری در آزمایشگاه تابان

ابتدا مقدار ناچیزی از نمونه همگن را در ویال ریخته و  ویال را با اتانول 96 درصد تا حدی پر می کنیم  که تنها اتانول از حالت شفاف خارج شده و به شکل مات در آید. ویال حاوی نمونه و اتانول را به مدت حداقل 15 دقیقه و در دمای 30 درجه سانتیگراد داخل دستگاه آلتراسونیک قرار می­ دهیم که این کار باعث می ­شود پودرها به خوبی دیسپرس شده و از حالت آگلومره خارج شود و بعد از اتمام آلتراسونیک یک یا دو قطره از نمونه را روی holder دستگاه FESEM می ریزیم و صبر می کنیم تا خشک شود . در صورت نیاز ( نارسانا یا نیمه رسانا بودن نمونه ) پوشش دهی روی نمونه انجام می­گیرد .در آزمایشگاه تابان کلیه مراحل بالا به شکل رایگان انجام می گردد .

برای مشاهده نمونه کارها و تعرفه آنالیز FESEM اینجا کلیک کنید .

توجه : حداکثر زمان نگهداری نمونه ها یکماه پس از زمان آنالیز می باشد و بعد از این تاریخ نمونه ها دور ریز می گردند .