آنالیز XRD در دماهای بالا

  • آنالیز XRD در دماهای بالا (HTK)
  • فرم پذیرش نمونه
  • تعرفه خدمات
  • نمونه کارها

آنالیز XRD در دمای بالا

در این آنالیز امکان انجام آنالیز XRD در دماهای مختلف  از دمای اتاق تا 1000 درجه سانتیگراد وجود دارد . شرایط و تنظیمات اولیه همانند آنالیز XRD نرمال می باشد . این آنالیز XRD تحت خلا انجام می گردد .


توجه : خواهشمند است قبل از ارسال نمونه های خود به آزمایشگاه تابان ، فرم مخصوص هر آنالیز را از بخش فرم ها دانلود نمایید و پس از تکمیل آن به همراه نمونه ها به آدرس آزمایشگاهارسال نمایید .

 

طیف XRD در دمای بالاتر از 25 درجه سانتیگراد (تا حداکثر 1000 درجه)550,000 تومان