ارسال پستی نمونه و فاکتور

متقاضیانی که تمایل دارند نمونه های آنها بعد از انجام تست به آدرس آنها ارسال شود و یا درخواست ارسال فاکتور به آدرس مورد نظر را دارند می توانند با تکمیل فرم های زیر و ارسال آن از طریق تلگرام (09210693587) یا آدرس ایمیل XRDLAB@yahoo.com به بخش پذیرش آزمایشگاه تابان درخواست خود را اعلام نمایند .

 

 

لازم به ذکر است ارسال موارد فوق از طریق پست انجام می پذیرد و به محض ارسال بسته های پستی ، شماره رهگیری برای متقاضی ارسال خواهد شد . هزینه  ارسال بسته پستی 40 هزار تومان می باشد (شامل هزینه پاکت + تعرفه پستی + کارپرداز شرکت) که بایستی از طریق درگاه پرداخت بیم گسترتابان واریز گردد . متقاضی بایستی تصویر فیش واریزی را از طریق تلگرام (09210693587) یا آدرس ایمیل XRDLAB@yahoo.com به بخش پذیرش اعلام نماید .


فرم ارسال نمونه و فاکتور