فرم استخدام

 

لطفا فرم زیر را بعد از تکمیل به آدرس beamgostar@yahoo.com ارسال نمائید .

نکات زیر حائز اهمیت است :

1- عنوان ایمیل “استخدام” درج شود .
2- بعد از ارسال ایمیل ، به هیچ عنوان نیاز به پیگیری تلفنی نیست . در فرصت مقتضی ، بعد از بررسی دقیق فرم های استخدام ، با متقاضیان واجد شرایط برای مصاحبه حضوری ، تماس گرفته خواهد شد .

3- فرم های ناقص بررسی نخواهند شد .

4- جهت آشنایی با فعالیت های شرکت دانش بنیان بیم گستر تابان ، بخش های مختلف وب سایت را مشاهده نمائید .

5- برای مشاهده آدرس شرکت بیم گستر تابان اینجا کلیک نمائید .