راهنمای دریافت نتایج

راهنمای دریافت نتایج

برای مشاهده نتایج آنالیز بایستی مانند شکل زیر روی بخش ورود وب سایت بیم گستر تابان کلیک نمایید.

 

 

 


 

به شکل پیش فرض نام کاربری و رمز عبور ، کد ملی فرد متقاضی آزمون خواهد بود . همانند شکل زیر آن را وارد نمایید . اکیدا توصیه می گردد بعد از اولین ورود نسبت به تکمیل اطلاعات و تغییر رمز عبور اقدام نمایید .

 

 


در مرحله بر روی ناحیه کاربری که در تصویر زیر مشخص شده کلیک کنید .


در مرحله بعد برای گزینه مشاهده و دریافت نتایج کلیک نمائید .

 


.