آنالیز DRS

  • آنالیز DRS
  • نمونه کارها و مشخصات دستگاه
  • تعرفه خدمات

 

آنالیز  DRS

آنالیز  DRS

Diffuse reflectance spectroscopy یا روش طیف سنجی بازتابی روشی جهت مطالعه خواص نوری نمونه های جامد یا سطوح است. دستگاه های اسپکتروفتومتر یا طیف سنجی روشی است که در آن برهم کنش نور با نمونه مورد مطالعه قرار می گیرد. دستگاه‌های اسپکتروفتومتر ماوراء بنفش / مرئی  (UV-VIS منجمله آنالیز DRS) از  پرکاربردترین دستگاه‌های طیف سنجی در آزمایشگاه است. از آنجایی که نور نمی تواند به داخل نمونه های جامد نفوذ کند، منعکس می شود. پرتوی تابشی اگر به نمونه به صورت متقارن همانند شکل زیر منعکس می شود . انعکاس specular و اگر در جهات مختلف بازتابیده شود، انعکاس diffuse  نامیده می شود.

حال برای مطالعه نمونه، پرتوهای منعکس شده جمع آوری می شوند. دستگاه آنها را نسبت به شدت انعکاس در نمونه استاندارد (نمونه ای بدون جذب و با پراکندگی زیاد معمولا از جنس BaSOو آنرا  ۱۰۰٪ در نظر می گیرد) می سنجد. وقتی نور با زاویه صفر درجه به نمونه تابیده می شود، پرتوهای specular دیگر مدنظر قرار نگرفته و نتها پرتوهای diffuse محاسبه می شوند.
این روش امروزه به صورت گسترده برای آنالیز نمونه های جامد و سطوح مورد استفاده قرار می گیرد. یک مزیت مهم این روش نیاز به نمونه بسیار اندک است. پرتو منعکس شده وابسته به خواص فیزیک و شیمیایی و رنگ سطح است.

به دلیل عدم استفاده از مایعات به عنوان حلال یا دیسپرسانت، این روش گزینه مناسبت تری برای بررسی خواص نوری فلزات و نیمه رسانا مانند محاسبه باندگپ است. در صورتی که نمونه شما مایعات بوده یا در تمایل دارید در حلالی حل یا پخش شود، آنالیز UV-Vis را در بین آنالیزهای طیف سنجی انتخاب نمایید  .

انتخاب روش

اگر نمونه شما جامد قطعه ای یا سطح بوده و یا نمونه پودری است و نمی خواهید دیسپرس شود آنالیز DRS را انجام دهید.

برای آنالیز نمونه های پودری، از ماده های پودری به همراه ماده مرجع (عموما پتاسیم برمید، KBr) به نسبت یک به پنج قرصی با ضخامت حدود ۱/۵ میلیمتر تولید شده و سپس نمونه تحت تابش پرتو قرار می گیرد. (برای دیگر نمونه ها مانند سطح و قطعات قرص سازی انجام نمی گردد).

توجه : خواهشمند است قبل از ارسال نمونه های خود به آزمایشگاه تابان ، فرم مخصوص هر آنالیز را از بخش فرم ها دانلود نمایید و پس از تکمیل آن به همراه نمونه ها به آدرس آزمایشگاه ارسال نمایید . 

 

مشخصات دستگاه :
نام دستگاه : DRS کمپانی سازنده :  SCINCO  مدل دستگاه : S_4100کشور سازنده : کره جنوبی
آنالیز DRS برای نمونه های پودری 250,000 تومان