راهنمای ارسال نمونه به آزمایشگاه

ارسال نمونه به آزمایشگاه تابان

برای ارسال نمونه به شکل غیرحضوری ویدئوی زیر را مشاهده نمائید. لطفا فیلتر شکن خاموش باشد :