خدمات قابل ارائه

آزمایشگاه دانش بنیان بیم گستر تابان به عنوان کاملترین آزمایشگاه تخصصی آنالیز نانو مواد کشور آماده ارائه ی خدمات زیر به دانشجویان ، پژوهشگران و جامعه علمی و صنعتی کشور می باشد . برای اطلاع از هر تست بر روی لینک مخصوص آن در بخش زیر کلیک نمایید . لازم به ذکر است که تعرفه کلیه خدمات قابل ارائه نیز در بخش تعرفه ها قابل مشاهده می باشد . خواهشمند است قبل از ارسال نمونه های خود به آزمایشگاه تابان ، فرم مخصوص هر آنالیز را از بخش فرم ها دانلود نمایید و پس از تکمیل آن به همراه نمونه ها به آدرس آزمایشگاه ارسال نمایید .

آنالیز های قابل ارائه