آنالیز GPC

آزمون GPC

 


کروماتوگرافی ژل تراوایی (GPC ) یک ابزار تحلیلی مطلوب برای شناسایی پلیمرهای طبیعی و سنتزی و پروتئین ها است که از ذرات ژلی حفره‌دار برای جدا کردن پلیمرها در محلول استفاده میکند. این تکنیک مولکولها را بر اساس اندازه مولکولی جدا میکند.محلول حاوی پلیمر مورد نظر درون یک ستون حاوی ذرات متخلخل پمپ می شود.

GPC چیست ؟

GPC یک روش کروماتوگرافی است که در آن مولکول هاي کاملاً حل شده نمونه پلیمري، توسط ستون هاي متخلخل بسته به ابعاد مولکولها جداسازي می شوند. در عبور محلول پلیمري از ستون، مولکولهاي کوچک به حفره هاي مواد پرکننده ستون نفوذ کرده و در نتیجه نسبت به مولکولهاي بزرگتر با تاخیر زمانی خارج می گردند. وزن مولکولی نمونه هاي مورد آزمون، بصورت نسبی و از مقایسه زمان خروج آن با منحنی کالیبراسیون بدست می آید.

آنالیز GPC در آزمایشگاه تابان

خواهشمند است به نکات زیر جهت ارسال نمونه دقت نمائید :

  • نمونه پلیمری خود را بدون هیچ افزودنی به آزمایشگاه تحویل دهید .
  • حداقل 0.04 گرم نمونه ارسال گردد .
  • در صورتیکه اطلاعات مربوط به وزن مولکولی ، K و alpha در فرم پذیرش نمونه قید شود آنالیز به شکل UNIVERSAL و دقیق انجام خواهد شد . در غیر این صورت نمونه به شکل Relative و با مقایسه با پلی استرن انجام خواهد شد .
  • بر روی دستگاه دتکتور های RID و UV فعال می باشد .
  • ستون های قابل استفاده HR1 ,HR2,HR3,HR4E, HR5 می باشد .
  • فاز متحرک THF می باشد .

توجه : خواهشمند است قبل از ارسال نمونه های خود به آزمایشگاه تابان ، فرم مخصوص هر آنالیز را از بخش فرم ها دانلود نمایید و پس از تکمیل آن به همراه نمونه ها به آدرس آزمایشگاه ارسال نمایید . 

 

مشخصات دستگاه :

نام دستگاه : GPC

کمپانی سازنده : WATERS

مدل دستگاه : 1515

کشور سازنده : آمریکا

نمونه جواب :

آنالیز GPC800,000 تومان