آنالیز تعیین درصد رطوبت خاک

  • آنالیز تعیین درصد رطوبت خاک
  • نمونه کار و مشخصات آزمون
  • تعرفه خدمات

 

آزمون تعیین درصد رطوبت خاک

 

هدف آزمایش

تعیین میزان رطوبت خاک و سنگ بر مبنای جرم از آزمایش های خاک می باشد. این آزمایش بر اساس اساندارد ISIRI 7883 می شود. این آزمایش چگونگی تعیین آزمایشگاهی میزان رطوبت، با اندازه گیری جرم خاک، سنگ و مواد مشابهی که جرم آنها در اثر خشک شدن و به دلیل از دست رفتن رطوبت،کاهش پیدا میکند را بیان می نماید. این آزمایش برای تعیین درصد رطوبت در مصالح با قابلیت جذب آب انجام میگیرد.

این آزمایش در دمای 110 درجه سانتیگراد به مدت 16 ساعت در آون انجام می گردد . در صورتیکه دما و زمان دیگری را نیاز دارید بایستی در فرم آزمون قید نمائید .

آزمایشگاه بیم گستر تابان آماده ارائه خدمات  آزمون میزان درصد رطوبت خاک می باشد.


توجه : خواهشمند است قبل از ارسال نمونه های خود به آزمایشگاه تابان ، فرم مخصوص هر آنالیز را از بخش فرم ها دانلود نمایید و پس از تکمیل آن به همراه نمونه ها به آدرس آزمایشگاه ارسال نمایید .

 

مشخصات آزمون تعیین درصد رطوبت خاک

دمای آون  : 110 درجه سانتیگراد

زمان آون  :  16 ساعت طبق استاندارد ISIRI 7883

دقت ترازوی مورد استفاده : 4 رقم اعشار

دیسیکاتور : جهت جلوگیری از رطوبت گیری بعد از آون

نمونه جواب

یک نمونه جواب کامل که در آزمایشگاه تابان انجام شده در زیر آورده شده است .

 

آزمون تعیین درصد رطوبت خاک200,000 تومان