آزمون سمیت شناسی (MTT)

  • آنالیز MTT
  • نمونه کار و مشخصات دستگاه
  • تعرفه خدمات

آزمون سمیت سلولی MTT 

آزمون سمیت شناسی MTT یکی از روش های مطالعه میزان سمیت مواد بر روی سلول ها به صورت برون تنی (In-Vitro) است. در این روش سلول ها پس از کشت در آزمایشگاه با مواد اصطلاحاً تیمار شده تا میزان سمیت آنها بررسی شود. نتیجه به این صورت است که برای هر غلظت از ماده میزان زنده بودن سلول ها مشخص خواهد شد. این روش با اینکه اساساً برای محلول ها و ترکیبات محلول در آب است ولی امروزه برای دیگر ترکیبات حل شونده در حلال های آلی و نانوذرات نیز قابل انجام است. این روش پرکاربردترین روش برای بررسی سمیت مواد و فرمولاسیون ها است. این سمیت می تواند بر روی رده های سلول های غیرسالم مانند سلول های سرطانی جهت مطالعه داروها و یا بر روی سلول های سالم جهت ایمن بودن ترکیبات مورد استفاده قرار گیرد.

آزمایش MTT یک آزمایش کالریمتریک جهت ارزیابی فعالیت متابولیک سلولی است. آنزیم اکسیدوردوکتاز سلولی وابسته به NADPH منعکس‌کننده تعداد سلول‌های زنده ای که قادر به احیاء رنگ تترازولیوم برماید محلول به رنگ بنفش فورمازان نامحلول است، میباشد. ترکیب فورمازان در دی متیل سولفواکساید (DMSO) محلول است. ازآنجایی‌که سلول‌های مرده قادر به تبدیل MTT به فورمازان نیستند، سطح فورمازان ایجادشده متناسب با تعداد سلول‌های زنده می‌باشد. شدت رنگ ایجادشده با الایزا ریدر خوانده می‌شود.

پاسخ آزمون سمیت شناسی

یکی از روش های مرسوم و سریع برای سنجش میزان سمیت داروها، روش MTT است که اساس آن تشکیل رنگ فورمازان به دلیل احیای ترکیب MTT (دی متیل تیازول – ۲ و ۵ دی فنیل تترازولیوم برمید) و یا دیگر نمک‌های تترازولیوم است. با گسستگی حلقه تترازولیوم از طریق آنزیم‌های میتوکندریایی در سلول‌های زنده، بلورهای فورمازان غیر محلول تشکیل می‌شود که بنفش رنگ می باشند. ایجاد این بلورها حاکی از فعال بودن آنزیم‌های زنجیره تنفسی و معیاری برای زنده بودن سلول‌ها است. با اندازه گیری میزان جذب توسط اسپکتوفتومتر در طول موج‌های معین می‌توان درصد سلول‌های زنده  مانده را مشخص کرد. این درصد به صورت محاسبه می شود:

۱۰۰ × جذب متوسط نمونه‌های کنترل / جذب متوسط نمونه‌های تیمار شده = درصد سلول‌های زنده

در این آنالیز مشخص کردن پارامترهای زیر قبل از انجام آزمون ضروری است:

  • رده سلولی مورد مطالعه: نرمال یا سرطانی
  • تعداد سلول های کاشته شده در هر خانه از پلیت
  • زمان تیمار: عموما در زمان های ۲۴، ۴۸و ۷۲ ساعت
  • روش آماده سازی نمونه و استریل کردن آن‌ها

شرایط خاص و نکات مهم در ارسال نمونه

هزینه آزمون برای هر نمونه و برای تنها یک زمان خوانش (به عنوان مثال در ۲۴ ساعت) است. در صورت درخواست برای انجام آنالیز در زمان‌های تیمار بیشتر، درصدی به هزینه انجام آنالیز مطابق با هزینه اعلام شده در منوی انجام خدمات اضافه می شود. نمونه مورد نظر باید محلول در آب و شرایط استریلیزاسیون آن مشخص باشد. در صورتی که نمونه مورد نظر نامحلول در آب و یا به صورت جامد باشد، آزمایشگاه با آماده سازی نمونه را انجام می دهد.

انجام آنالیز های آماری بر روی نتایج بنا به درخواست متقاضی با هزینه جداگانه قابل انجام می باشد.

مدت زمان انجام آزمون: 5 روز کاری

انجام تحلیل نتایج جهت ارائه در مقاله به زبان انگلیسی در صورت درخواست متقاضی امکان پذیر می باشد.


توجه : 

  • خواهشمند است قبل از ارسال نمونه های خود به آزمایشگاه تابان، فرم مخصوص هر آنالیز را از بخش فرم ها دانلود و پس از تکمیل برای پذیرش آزمایشگاه از طریق شماره تلگرام 09210693587 یا آدرس ایمیل آزمایشگاه (paziresh@beamgostar.ir) با عنوان “زیست فناوری ” ارسال نمایید.
  • پس از بررسی موارد درخواستی شما و تایید قابل انجام بودن آزمون مورد نظر توسط مدیر فنی، به منظور ارسال نمونه‌ها با شما تماس گرفته خواهد شد تا نمونه را به همراه فرم مربوطه به آدرس آزمایشگاه ارسال نمایید.
  • خواهشمند است با توجه به محدودیت‌های نگهداری نمونه‌ های حوزه زیست فناوری به هیچ وجه قبل از تایید قابل انجام بودن آزمون، نمونه‌ای را به آزمایشگاه ارسال نفرمایید.

 

مشخصات دستگاه :

نام دستگاه : Eliza Reader

کمپانی سازنده :

مدل دستگاه :

کشور سازنده :

نمونه جواب :

گراف زیر یک نمونه از جواب

آنالیز MTT650.000 تومان
این آزمون برای دانشجویان با ارائه کارت دانشجویی شامل تخفیف می‌گردد