آنالیز XRD

آنالیز XRD

آنالیز XRD  بر مبناي پراش پرتو ايكس و بر اساس قانون براگ (Bragg law) شكل گرفته است . عموماً براي مطالعه مواد با ساختار كريستالي استفاده مي شود . با توجه به منحصر به فرد بودن طیف XRD هر ترکیب امکان یافتن ترکیب و فرمول هر نمونه مجهول به کمک تست XRD امکان پذیر می باشد .

تفسیر نتایج XRD

برای تحلیل نتایج XRD، طیف XRD خروجی دستگاه با بانک مرجع ICSD مقایسه می گردد و فرمول و ترکیب نمونه مجهول بدست خواهد آمد . همچنین با استفاده از فرمول براگ می‌توان فاصله صفحات کریستالی و در نتیجه اندازه و نوع سلول واحد را نیز بدست آورد.در آزمایشگاه XRD امکان محاسبه FWHM برای استفاده در رابطه شرر نیز وجود دارد .

آزمایشگاه تابان به عنوان کاملترین آزمایشگاه XRD کشور 6 نوع متفاوت تست XRD مطابق جدول زیر را اریه می دهد . زمان پاسخدهی آزمون XRD  نرمال  یک الی سه روز می باشد . در خصوص اعلام زمان پاسخدهی سایر آنالیز های XRD با بخش پذیرش آزمایشگاه  تابان تماس حاصل فرمائید .

XRD

برای بدست آوردن اطلاعات دقیق در رابطه با پوشش های لایه نازک از تست Grazing  استفاده می گردد .

تفسیر تست XRD اطلاعات جامعی درباره ترکیبات شیمیایی و ساختار کریستالی مواد  ارائه می دهد. شما می توانید بعد از دریافت نتایج آنالیز XRD درخواست تفسیر نتایج کنید .

یکی دیگر از ویژگی های منحصربه فرد آزمایشگاه تابان مستقر بودن تیم سرویس و نگهداری تخصصی در آزمایشگاه می باشد .

برای کسب اطلاعات بیشتر و مشاهده نمونه کارها در هر کدام از آزمون های XRD بر روی آنالیز آن کلیک نمایید :