آنالیز XRF

  • آنالیز XRF
  • نمونه کار و مشخصات دستگاه
  • تعرفه خدمات

 

آنالیز XRF

 

آزمایشگاه XRF - آنالیز XRF

 

X-ray Fluorescence Spectroscopy که به اختصار XRF نامیده می شود همان طیف سنجی فلورسانس پرتو ایکس می باشد . این روش ، به ویژه به علت سرعت زیاد در شناسایی عنصری ، برای برخی از صنایع مانند سیمان و فولاد ، ضروری است . در آزمایشگاه XRF ،پرتو ایکس به نمونه مجهول تابیده و در اثر برانگیختن اتم ها باعث پدید آمدن پرتو ایکس ثانویه می شود . سپس با تعیین طول موج روش (WDS) یا انرژی پرتو ایکس ثانویه روش (EDS) ، عنصر یا عناصر مورد نظر را می توان شناسایی کرد. در آزمون XRF درصد عناصر موجود در نمونه در بازه سدیم تا اورانیوم از 0.001 تا 99.99 درصد گزارش می شود .

محاسبه LOI

در آزمایشگاه XRF مقداری از نمونه ابتدا وزن می شود و سپس وارد کوره می گردد و تا دمای 1100 درجه سانتیگراد ۲ ساعت حرارت می بیند سپس دوباره وزن می شود و درصد کاهش وزن آن در اثر حرارت به صورت پارامتر LOI گزارش می شود .


توجه : در آماده سازی نمونه برای تست XRF از روش پرس و قرص سازی استفاده می شود . دستگاه XRF مورد استفاده قادر به شناسایی عناصر در حد ppm نیز می باشد که البته مقادیر گزارش شده تقریبی می باشد . برای مقادیر دقیق عناصر در حد ppm بایستی تست ICP درخواست شود.


برای درک بهتر اصول دستگاه XRF و آنالیز XRF دیدن ویدئوی زیر را پیشنهاد می کنیم :

  • مشاهده این ویدئو فقط از IP های ایران قابل انجام است .لطفا VPN خود را خاموش نموده و صفحه را رفرش کنید.

آزمایشگاه بیم گستر تابان آماده ارائه خدمات آنالیز XRF می باشد.

 

مشخصات دستگاه :
نام دستگاه : فلوئورسانس اشعه ایکس (XRF)
کمپانی سازنده : PHILIPS
مدل دستگاه : PW1410
کشور سازنده : هلند
در شکل زیر نتایج تست XRF برای دو نمونه با کد های SLD-1 و SLD-2 را مشاهده می نمایید . شکل زیر از سه جدول تشکیل شده است . در جدول ردیف اول (صورتی رنگ) عناصر اصلی موجود در نمونه به شکل درصد و در دو جدول ردیف دوم و سوم (آبی رنگ) عناصر تشکیل دهنده نمونه در حدد ppm تشخیص داده شده است . همانطور که ملاحظه می نمایید درصد کلر در نمونه SLD-1  حدود 9.4 درصد می باشد که به حالت زرد رنگ در آمده است . معنی آن این است که این درصد به شکل نیمه کمی محاسبه شده و تقریبی است.
آنالیز XRF به همراه آماده سازی نمونه و محاسبه LOI300,000 تومان