طرح تخفیف شبکه راهبردی

خدمات اعتباری و طرح تخفیف خدمات؛ ثبت نام افراد و شرکت ها

معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری از اعضای هیئت علمی دانشگاه ها و مراکز علمی و تحقیقاتی سراسر کشور، دانشجویان دکتری و پژوهشگران پسا‌دکتری،کارشناسی ارشد، کارشناسی، شرکت های دانش بنیان و صنایع کشور و سایر پژوهشگران برای دریافت خدمات آزمایشگاهی از طریق باشگاه مشتریان شبکه آزمایشگاهی فناوری های راهبردی حمایت می کند.

پژوهشگران گرامی برای استفاده از اعتبارات خدمات آزمایشگاهی باید مراحل زیر را انجام دهند.

1- عضویت در باشگاه مشتریان شبکه آزمایشگاهی (انتخاب گزینه ثبت نام افرادثبت نام شرکت ها

 

2- ورود به کارتابل فردی و انتخاب گزینه طرح های تخفیف خدمات آزمایشگاهی   

 

3- انتخاب طرح مورد نظر 

 

4- انتخاب و بارگذاری فایل مدرک مورد نیاز ( تصویر کارت هیئت علمی یا مدرک کارگزینی، تصویر کارت دانشجویی)

توجه: در صورتی که در گذشته برای درخواست طرح تخفیف مدرکی را بارگذاری نموده اید نیازی به بارگذاری مجدد نیست.

طرح تخفیف ویژه اعضای جدید باشگاه مشتریان در سال 1399 و طرح هفته های طلایی نیازی به بارگذاری مدارک ندارد.

 

 

5- بررسی درخواست و تایید اعتبار توسط شبکه آزمایشگاهی

پس از تایید شبکه، شما می توانید با استفاده از کد ملی به آزمایشگاه های عضو شبکه مراجعه و از اعتبارات خود استفاده نمایید.