آنالیز UV-Visible

 

آنالیز UV

طیف سنجی UV-Visible یکی از تکنیکهای مورد استفاده در علوم تجربی برای دریافت اطلاعات علمی و عملی، با استفاده از برهمکنش نور و ماده طیف سنجی و طیف بینی می‌باشد . این بدان معنی است که نور در ناحیه مرئی و مجاور ( نزدیک اشعه ماوراء بنفش و نزدیک مادون قرمز (NIRR)) استفاده می شود. جذب یا بازتابش در محدوده قابل روئیت مستقیما بر رنک درک شده مواد شیمیایی درگیر مؤثر است. در این محدوده از طیف الکترومغناطیسی، مولکول های تحت انتقال الکترونیکی است . در طیف سنجی باریکه‌ای از نور (پرتو) به ماده مورد نظر تابانده می‌شود و با بررسی نور بازتابشی یا جذبی یا نشری به دریافت اطلاعات می‌پردازیم. طیف الکترو مغناطیس حاوی گستره ی از طول موجهاست. هر ناحیه از این طیف نام ویژه‌ای دارد. مانند فروسرخ، فروسرخ دور، فروسرخ نزدیک و تابش ایکس. گستره ی nm ۴۰۰-۸۰۰ به گستره مرئی و nm ۲۰۰ – ۴۰۰ به گستره فرابفنش نامیده می‌شود.

طیف سنجی مرئی – فرابنفش به مطالعه این ناحیه می‌پردازد.

 

تعیین غلظت

یکی ار کاربردهای مهم دستگاه UV تعیین غلظت محلول مجهول می باشد . با داشتن نمونه اصلی و حلال آن و با ساخت چند محلول با درصدهای مختلف و ترسیم نمودار کالیبراسیون بر اساس محاسبه لاندای ماکزیمم می توان غلظت محلول مجهول را محاسبه نمود .

در آزمایشگاه تابان امکان انجام آنالیز UV-vis برای تعیین غلظت محلول مجهول میسر می باشد .

توجه : خواهشمند است قبل از ارسال نمونه های خود به آزمایشگاه تابان ، فرم مخصوص هر آنالیز را از بخش فرم ها دانلود نمایید و پس از تکمیل آن به همراه نمونه ها به آدرس آزمایشگاه ارسال نمایید . 

 

مشخصات دستگاه :
نام دستگاه : UV-Visibleکمپانی سازنده : Thermoمدل دستگاه : Biomate5

کشور سازنده : آمریکا

آنالیز UV-Visible به همراه محلول سازی 60,000 تومان
تعیین غلظت محلول مجهول 150,000 تومان