آنالیز VSM

 • آنالیز VSM
 • نمونه کار و مشخصات دستگاه
 • تعرفه خدمات
 

آزمون VSM

آنالیز VSM (مغناطیس سنج نمونه ارتعاشی Vibrating Sample Magnetometer) اصلی ترین روش برای مطالعه خواص مغناطیسی مواد است. نتیجه این آنالیز بدست آوردن منحنی هیسترسیس یا حلقه پسماند مواد است که با استفاده از آن می توان داده هایی مانند وادارندگی، مغناطش اشباع و نفوذپذیری مغناطیسی را محاسبه کرد و دسته بندی مغناطیسی ماده مانند فرو، پارا و ابر پارامغناطیسی را تشخیص داد. با توجه به کاربرد گسترده مواد مغناطیسی آنالیز VSM امروزه بسیار مورد توجه محققین در حوزه های فیزیک، شیمی، مهندسی و علوم زیستی قرار گرفته است.

اساس کار دستگاه مغناطیس سنج VSM، قانون القای فارادی می باشد که با ارتعاش نمونه و اعمال میدان مغناطیسی به آن، باعث بوجود آمدن یک جریان القایی در سیم پیچ های تعبیه شده در دستگاه می شود که با مغناطش نمونه متناسب است. با انتقال این جریان القایی به کامپیوتر متصل به دستگاه و نمایش حلقه پسماند، مغناطش نمونه اندازه گیری می شود.


حلقه پسماند :

وقتی به یک ماده مغناطیسی، میدان مغناطیسی اعمال شود، مغناطیش آن سریعاً افزایش می یابد.با افزایش شدت مغناطیسی اعمالی، شتاب افزایش مغناطیسی کاهش یافته تا به مقدار اشباع خود برسد.
تغییرات مغناطیس مواد مغناطیسی در هنگام کاهش میدان، از رفتار قبلی خود تبعیت نمی کند بلکه مقداری انرژی در خود ذخیره می کند. بنابراین وقتی که میدان اعمالی در محیط صفر شود؛ مغناطش در ماده صفر نشده و دارای مقدار خاصی است که به آن مغناطیس پسماند گفته می شود.

تغییرات مغناطش مواد مغناطیسی در هنگام کاهش میدان، از رفتار قبلی خود تبعیت نمی‌کند؛ بلکه بخاطر ناهمسانگردی مغناطیسی در محیط، مقداری انرژی را در خود ذخیره می‌کنند. بنابر‌این وقتی میدان اعمالی در محیط صفر شود؛ مغناطش در ماده صفر نشده و دارای مقدار خاصی است که به آن مغناطش پسماند Mr گفته می‌شود. با کاهش بیشتر شدت میدان به سمت مقادیر منفی، خاصیت مغناطیسی القا شده به‌تدریج کاهش می‌یابد و با رسیدن شدت میدان به یک مقدار منفی خواص مغناطیسی ماده کاملا از بین می‌رود. این میدان مغناطیس زدا را با HC نشان می دهند و به نیروی ضدپسماند (coercive force) و یا وادارندگی مغناطیسی معروف است. با کاهش بیشتر شدت میدان، القای مغناطیسی منفی می شود و در نهایت به مقادیر اشباع منفی خود، می‌تواند برسد. افزایش مجدد شدت میدان به سمت مقادیر مثبت، حلقه پسماند را مطابق شکل کامل می کند. مغناطیس‌های دائمی غالبا در ربع دوم حلقه پسماند خود، مورد استفاده قرار می گیرند. پسماند یا نیروی وادارنده عبارتست از میدان معکوسی که برای کاهش مغناطش به صفر نیازست.


کمیت های قابل اندازه گیری بوسیله VSM عبارتند از:
Hm : ماکزیمم میدان اعمالی
Bm : ماکزیمم چگالی شار (القای مغناطیسی) یا Bmi (القای درونی)
Br : خاصیت نگهداری مغناطیس (retentivity)
Hc : وادارندگی یا Hci (وادارندگی درونی)
Br/Bm : نسبت مربعیت
µ : نفوذ پذیری

شرایط پذیرش نمونه VSM در آزمایشگاه تابان

1-آنالیز VSM در حالت میدان اعمالی تا 1.4 تسلا قابل انجام است.
2-نمونه پودری باید دارای حداقل وزن ۰/۱ گرم و به صورت کاملاً همگن باشد. اگر خواص مغناطیسی نمونه ضعیف است باید 0/2 گرم نمونه ارسال شود. برای نمونه های مایع باید 10 سی سی مایع که رقیق هم نیست ارسال شود.
3-ابعاد نمونه بالک باید در حدود نیم در نیم سانتی متر باشد که وزن نمونه بیشتر از 0/3 گرم نباشد.


 


توجه : خواهشمند است قبل از ارسال نمونه های خود به آزمایشگاه تابان ، فرم مخصوص هر آنالیز را از بخش فرم ها دانلود نمایید و پس از تکمیل آن به همراه نمونه ها به آدرس آزمایشگاه ارسال نمایید .

 

مشخصات دستگاه :

 • MDKB شرکت مغناطیس کویر کاشان
 • حداکثر میدان اعمالی: 2 تسلا در شکاف هوای ۱۰ میلی‌متر
 • دامنه دینامیکی: از ۵۰۰ تا ۰.۰۰۰۰۵emu در ۱۰point/sec
 • نویز: ۰.۰۰۰۰۵emu در ۱۰point/sec
 • پایداری دامنه: %۱ خوانده شده و %۰.۰۵ دامنه کامل
 • قدرت تفکیک: ۲Oe در میدان کم و ۱Oe در میدان‌ بالا
 • شکاف آهنربا: متغییر بین ۱ تا ۱۰ میلی‌متر
 • دمای کاری: دمای محیط

نمونه کار :

 

آنالیز VSM در میدان 1 تسلا350,000تومان
آنالیز VSM در میدان 1.4 تسلا400,000 تومان
ارایه پارامترهای Mr,Ms,Hc100,000 تومان