آنالیز EDX-MAP

  • آنالیز EDX-MAP
  • نمونه کار و مشخصات دستگاه
  • تعرفه خدمات و شرایط پذیرش نمونه

 

آنالیز EDS 

 

آنالیز EDS (یا EDX یا ایدکس)  امکان شناسایی عناصر تشکیل دهنده نمونه به شکل نیمه کمی وجود خواهد داشت . برای آنالیز EDX حداقل ۵ میلی گرم نمونه مورد نیاز است به همین جهت آزمون EDS برای نمونه هایی که امکان ساخت آن در مقیاس های بالا میسر نیست  چاره ساز خواهد بود . آنالیز EDS نقطه ای می باشد لذا در صورت یکنواخت بودن نمونه نتایج معتبری ارائه خواهد داد . تست EDAX به شکل نیمه کمی محاسبه می گردد و طیف انرژی نیز به به متقاضی ارائه خواهد شد .
ویژگی های آنالیز ایدکس به شرح ذیل می باشد :
– شناسایی عناصر از بازه کربن تا اورانیوم
– آنالیز نقطه ای و نیمه کمی
– امکان ارائه طیف انرژی آزمون
– امکان تشخیص یک دهم درصد تا ۱۰۰ درصد
– حداقل نمونه مورد نیاز ۵ میلی گرم (۰/۰۰۵ گرم)

در آزمایشگاه تابان به تشخیص اپراتور آنالیز ایدکس از یک یا دو نقطه گرفته می شود که این تست با استفاده از دستگاه FESEM انجام می پذیرد .

در آنالیز MAP نیز امکان ارائه توزیع فراوانی عناصر موجود در یک تصویر امکان پذیر خواهد بود .

مشخصات دستگاه :

نام دستگاه : FESEM

کمپانی سازنده :  TESCAN

مدل دستگاه : MIRA II  دیتکتور SAMX ساخت کشور فرانسه

کشور سازنده : جمهوری چک

 

نمونه کار :

در شکل زیر طیف EDX مربوط به یک نمونه حاوی آلمینیوم و اکسیژن و سیلیسیوم که در آزمایشگاه تابان انجام شده نشان داده شده است . در جدول نیز درصدهای وزنی و اتمی عناصر مشخص شده است  .

 

در شکل زیر نیز یک نمونه آنالیز MAP برای توزیع فراوانی عناصر Fe,Al,C,Caارائه شده است

 

آنالیز EDS MAP برای هر نمونه پودری225,000 تومان
ویرایش نتایج قبلی EDS50,000 تومان

شرایط پذیرش نمونه