آنالیز EDX-MAP

  • آنالیز EDX-MAP
  • نمونه کار و مشخصات دستگاه
  • تعرفه خدمات و شرایط پذیرش نمونه

 

آنالیز EDS 

 

آنالیز EDS (یا EDX یا ایدکس)  امکان شناسایی عناصر تشکیل دهنده نمونه به شکل نیمه کمی وجود خواهد داشت . برای آنالیز EDX حداقل ۵ میلی گرم نمونه مورد نیاز است به همین جهت آزمون EDS برای نمونه هایی که امکان ساخت آن در مقیاس های بالا میسر نیست  چاره ساز خواهد بود . آنالیز EDS نقطه ای می باشد لذا در صورت یکنواخت بودن نمونه نتایج معتبری ارائه خواهد داد . تست EDAX به شکل نیمه کمی محاسبه می گردد و طیف انرژی نیز به به متقاضی ارائه خواهد شد .
ویژگی های آنالیز ایدکس به شرح ذیل می باشد :
– شناسایی عناصر از بازه کربن تا اورانیوم
– آنالیز نقطه ای و نیمه کمی
– امکان ارائه طیف انرژی آزمون
– امکان تشخیص یک دهم درصد تا ۱۰۰ درصد
– حداقل نمونه مورد نیاز ۵ میلی گرم (۰/۰۰۵ گرم)

در آزمایشگاه تابان به تشخیص اپراتور آنالیز ایدکس از یک یا دو نقطه گرفته می شود که این تست با استفاده از دستگاه FESEM انجام می پذیرد .

در آنالیز MAP نیز امکان ارائه توزیع فراوانی عناصر موجود در یک تصویر امکان پذیر خواهد بود .

مشخصات دستگاه :

نام دستگاه : FESEM – SEM

کمپانی سازنده :  TESCAN

مدل دستگاه :  – MIRA III – MIRA II – VEGA 3  – دیتکتور SAMX ساخت کشور فرانسه – Brucker آلمان

کشور سازنده : جمهوری چک

 

نمونه کار :

در شکل زیر طیف EDX مربوط به یک نمونه حاوی آلمینیوم و اکسیژن و سیلیسیوم که در آزمایشگاه تابان انجام شده نشان داده شده است . در جدول نیز درصدهای وزنی و اتمی عناصر مشخص شده است  .

 

در شکل زیر نیز یک نمونه آنالیز MAP برای توزیع فراوانی عناصر Fe,Al,C,Caارائه شده است

 

آنالیز EDS MAP برای هر نمونه پودری400,000 تومان
آنالیز EDS نمونه های پودری150,000 تومان

شرایط پذیرش نمونه