آنالیز DSC

  • آنالیز DSC
  • نمونه کار و مشخصات دستگاه
  • تعرفه خدمات

 

آنالیز DSC

در روش آنالیز گرماسنجی افتراقی یا DSC، نمونه مجهول و شاهد در دمای یکسان نگهداری شده و تفاوت انرژی لازم  برای ثابت نگهداشتن دما، بر حسب تغییر دما رسم می شود. به عبارت دیگر، نمونه مجهول و شاهد مقدار گوناگونی انرژی می گیرند تا دمای آن ها همیشه یکسان بماند . همانطور که در شکل  زیر دیده می شود، در زیر نمونه شاهد و مجهول، گرمکن های الکتریکی جداگانه برای گرمایش آن ها وجود دارد. هم چنن دو ترموکوپل، دمای نمونه را مشخص می کند. یک واحد الکتریکی به نام مدار کنترل کننده گرماسنجی افتراقی، پس از دریافت نشانه های دمایی مربوط به هر دو نمونه، مقدار انرژی لازم برای یکسان کردن دمای آن ها را تعیین و اجرا می کند و بنابراین تفاوت انرژی داده شده به نمونه مجهول و شاهد بر حسب دما توسط قسمت ثبت کننده رسم می شود.

 

گرما سنج افتراقی

در روش گرماسنجی افتراقی، در هنگام گرمایش نمونه ها  اگر در نمونه مجهول یک رویداد حرارتی مانند ذوب پدید آید ، چون مقداری انرژی صرف ذوب شدن می شود، دمای نمونه مجهول نسبت به نمونه شاهد اختلاف پیدا کرده  بنابراین دستگاه با تامین مقدار انرژی الکتریکی لازم ، دمای کاهش یافته نمونه مجهول را با نمونه شاهد یکسان می کند  به علاوه  اگر تفاوت انرژی لازم در دو نمونه با ΔQ نشان داده شود، این مقدار در هنگام انجام رویداد حرارتی، به طور ناگهانی تغییر کرده و پس از پدید آمدن حالت تعادل، دوباره به مقدار پیشین بر می گردد . نتیجه چنین کاری، پدید آمدن یک پیک در منحنی ΔQ بر حسب دما خواهد بود که در شکل مشاهده می شود.

 

 

 

شرایط آزمون DSC در آزمایشگاه تابان

در این آنالیز امکان تعیین بازه دمایی از 25 درجه سانتیگراد تا 1000 درجه وجود دارد (آنالیز DSC-TGA). همچنین امکان انتخاب نرخ تغییرات دما از 0.1 تا 30 (بر حسب درچه سانتیگراد بر دقیقه) میسر است.پیشنهاد آزمایشگاه استفاده از نرخ 5 یا 10 می باشد . انتخاب محیط آنالیز بین اتمسفر و گاز Ar (گاز بی اثر) با نظر مشتری مقدور می باشد .

آزمایشگاه بیم گستر تابان آماده ارائه خدمات آزمون DSC می باشد.


توجه : خواهشمند است قبل از ارسال نمونه های خود به آزمایشگاه تابان ، فرم مخصوص هر آنالیز را از بخش فرم ها دانلود نمایید و پس از تکمیل آن به همراه نمونه ها به آدرس آزمایشگاه ارسال نمایید .

 

مشخصات دستگاه

کمپانی سازنده : TA
مدل دستگاه : Q600
کشور سازنده : آمریکا
گاز های مورد استفاده : Zero Air  و Ar

نمونه کار

در تست DSC زیر ، مقدار 5.6970 میلی گرم از نمونه در دستگاه قرار داده شده و  از دمای 25 درجه تا 290 درجه با نرخ 10 حرارت داده شده است . در آنالیز DSC ارائه شده توسط آزمایشگاه تابان،امکان انجام تست در محدوده دمایی 25 تا 1350 درجه سانتیگراد با نرخ های 1 تا 30 درجه بر دقیقه وجود دارد .تمامی نتایج ارائه شده با اطلاعات شکل زیر ارائه می گردند .
آنالیز تا دمای 1000 به ازای هر دقیقه (زمان بر اساس بازه دمایی و نرخ تغییرات محاسبه می گردد)13,000 تومان
ارائه نمودار TGA یا DTA200,000 تومان به ازای هر نمودار