نظرسنجی و شکایات

شرکت دانش بنیان بیم گستر تابان در راستای پایش عملکرد آزمایشگاه شرکت، از مشتریان خود تقاضا دارد نظرات و یا شکایات خود را از طریق مراجعه حضوری و یا از طریق پست الکترونیکی XRDlab@yahoo.com برای این شرکت ارسال نمایند.

شایان ذکر است مشتریان می توانند با مراجعه حضوری و یا از طریق دانلود فایل های زیر ، نسبت به تکمیل فرم های نظرسنجی و شکایات اقدام نمایند.