آنالیز کروماتوگرافی

آنالیز کروماتوگرافی

آزمایشگاه تابان آمادگی خود را برای پذیرش انواع آنالیز کروماتوگرافی از قبیل GC-MS ، GPC و … اعلام می نماید .

 

برای کسب اطلاعات بیشتر و مشاهده نمونه کارها در هر کدام از آنالیز های جداسازی مواد بر روی آنالیز آن کلیک نمایید :