سوالات متداول

  •  نحوه ارسال نمونه به آزمایشگاه تابان چگونه است؟

   به دو روش می توانید نمونه ها را ارسال کنید :

   1- به  وب سایت شرکت مراجعه کنید و فرم مخصوص آنالیز مورد نظر را از قسمت فرم پذیرش نمونه دانلود نمایید و پس از تکمیل به همراه نمونه ها  به آدرس تهران-انتهای بزرگراه اشرفی اصفهانی-سیمون بولیوار-ابتدای خ فکوری-کوچه گلسرخ پلاک6- واحد6 -کد پستی 1477685441 ارسال کنید .(پست یا پیک)

   2- به شکل حضوری به آدرس مذکور مراجعه و فرم پذیرش نمونه را در محل آزمایشگاه پر کرده و نمونه ها را تحویل دهید .

  • حداقل نمونه قابل پذیرش در آزمایشگاه چه مقدار می باشد؟
   – حداقل نمونه برای آنالیز XRD بین  0/1 تا  1 گرم می باشد
   – حداقل نمونه برای آنالیز XRF بین 5 تا 10 گرم می باشد .
   – حداقل نمونه برای آنالیز BET بین 0/1 تا 0/2 گرم می باشد .
   – حداقل نمونه برای آنالیز های حرارتی DSC-TGA-DTA  بین 0/05 گرم تا 0/1 گرم می باشد .
   – حداقل نمونه برای آنالیز FESEM-SEM بین 0/05 گرم تا 0/1 گرم نی باشد .
   – حداقل نمونه برای آنالیز FTIR بین 0/05 تا 0/1 گرم می باشد .
  • نتایج آنالیز  XRD به چه فرمتی ارسال می شود؟

   بعد از انجام آنالیز XRD ،پوشه ای حاوی فایل excel ، Rd ، ASCII و Word آنالیز که به صورت فایل فشرده با پسورد کد ملی متقاضی در بخش جوابدهی وبسایت قرار خواهد گرفت.

  • زوایای شروع و خاتمه در آنالیز Low Angle  در چه محدوده ای است؟

   در آنالیز Low Angle  زاویه شروع از 0/8 درجه شروع و به 10 درجه ختم می گردد .

 

نظرات مشتریان

                                          وحید 
                                          کریم
                                          حسین
                                          علی