آنالیز Low Angle

  • آنالیز Low Angle
  • نمونه کار
  • تعرفه خدمات

آنالیز Low Angle

یکی از چالش های بزرگ دستگاه های XRD ، امکان انجام آنالیز Low Angle  می باشد . در زوایای پایین اشعه ایکس تولید شده به وسیله تیوپ دستگاه ، مستقیما وارد دتکتور میشود و باعث به اشباع رفتن آن میگردد . این مهم علاوه بر از دست دادن پیک های  مورد نظر نمونه در زوایای پایین ، منجر به آسیب دیدن جدی دتکتور دستگاه می گردد.بخش آنالیز شرکت بیم گستر تابان با خرید تجهیزات مورد نیاز و تکیه بر دانش و تجربه متخصصین  شرکت ، آنالیز Low Angle را نیز به لیست خدمات قابل ارائه خود اضافه نمود . در این آزمون low angle از سخت افزاری استفاده می گردد که قادر به اسکن از زاویه 0/8 تا 10 درجه می باشد .به شکل روتین در این آنالیز از step size  و time per step  به ترتیب 0/02 درجه و یک ثانیه استفاده می گردد .

در این آنالیز بهتر است حداقل یک گرم از نمونه به آزمایشگاه ارسال گردد

.

 

در شکل زیر دو گراف تست XRD Low Angle را مشاهده می نمایید . با سخت افزار عادی ، امکان انجام این تست وجود ندارد .
آنالیز Low Angle XRD از 0/8 درجه تا 10 درجه 50,000 تومان