آنالیز Texture

  • آنالیز Texture
  • نمونه کار
  • تعرفه خدمات

 

 

توزیع غیر تصادفی صفحات و ارجحیت جهتی خاص در نمونه باعث تغییر شدت قله‌ها می‌شود. به این توزیع غیر تصادغی صفحات، بافت (texture) می‌گویند. با مقایسه شدت قله‌ها با حالت کاملاً تصادفی می‌توان به توزیع غیر تصادفی صفحات دست یافت. بافت در خصوصیات مکانیکی همچون کشش ومقاومت تاثیر زیادی دارد.

آزمایشگاه تابان آمادگی خود را برای پذیرش نمونه های آنالیز Texture اعلام می نماید .

 

 

 

آنالیز Texture
نمونه مس – pole figure
آنالیز Texture به ازای هر صفحه (hkl) 80,000 تومان