آنالیز Texture

  • آنالیز Texture
  • فرم پذیرش نمونه
  • تعرفه خدمات
  • نمونه کارها

 

 

توزیع غیر تصادفی صفحات و ارجحیت جهتی خاص در نمونه باعث تغییر شدت قله‌ها می‌شود. به این توزیع غیر تصادغی صفحات، بافت (texture) می‌گویند. با مقایسه شدت قله‌ها با حالت کاملاً تصادفی می‌توان به توزیع غیر تصادفی صفحات دست یافت. بافت در خصوصیات مکانیکی همچون کشش ومقاومت تاثیر زیادی دارد.

در شکل زیر pole figure مربوط به Cu نمایش داده شده است .

 

آزمایشگاه تابان آمادگی خود را برای پذیرش نمونه های آنالیز Texture اعلام می نماید .
آنالیز Texture به ازای هر صفحه (hkl) 80,000 تومان