آنالیز XRD

آزمایشگاه تابان به عنوان  کاملترین آزمایشگاه XRD کشور آمادگی خود را برای پذیرش 6 نوع متفاوت تست XRD مطابق جدول زیر اعلام می نماید .با توجه به تقاضای بالا برای آنالیز های نرمال و Low Angle ، زمان پاسخدهی این دو آنالیز یک الی سه روز  پس از دریافت نمونه خواهد بود .

برای کسب اطلاعات بیشتر و مشاهده نمونه کارها در هر کدام از آنالیز های XRD بر روی آنالیز آن کلیک نمایید . :