شناسایی مولکولی قارچ ها

  • آنالیز anti-fungal
  • نمونه کار و مشخصات دستگاه
  • تعرفه خدمات

آزمون شناسایی ملکولی قارچ‌ها (anti-fungal) 

روش تشخیص مولکولی: تشخیص مولکولی از جدیدترین تکنیک های آزمایشگاهی است که با به کارگیری از متدهای نوین و دستگاه ترموسایکلر به تشخیص مولکولی انواع ارگانیسم ها پرداخته است. امروزه برای شناسایی دقیق انواع ارگانیسم ها  از روش مولکولی علاوه بر روش های مورفولوژیک استفاده می شود  و با پیشرفت روش های مولکولی امکان تکثیر اختصاصی ،تهیه نقشه های RFLP و توالی یابی قطعات خاص از ژنوم قارچ ها و باکتری ها بوجود آمده است . روش تشخیص مولکولی آزمایشگاهی برای شناسایی میکروارگانیسم ها مبتنی بر واکنش زنجیره ای پلیمراز (PCR) است که از حساسیت و سرعت بالایی برای شناسایی ارگانیسم ها برخوردار است. رده بندی جانداران بر پایه ی توالی ژنهای حفاظت شده ی آنها انجام میشود. از مهمترین این ژنها، rRNA 18S  است که برای بررسی قرابت و رده بندی گونه ها از آن بهره گرفته میشود. از مهمترین دلایل این انتخاب، توالی حفاظت شده ی این ژن است. بر پایه ی نظریه ی پیچیدگی، امکان جهش یا انتقال افقی در ژنهای اجزای دستگاههای بزرگ مولکولی چون ریبوزوم وجود ندارد زیرا این اجزا میانکنش های پیچیدهای با یکدیگر دارند که طی میلیونها سال با یکدیگر به تکامل رسیده اند و تغییری کوچک در توالی آنها می تواند تغییرات ساختمانی بزرگ و ناکارآمدی در پی داشته باشد.

توالی RNA 16S ریبوزومی به طور گسترده در طبقه بندی و شناسایی باکتری ها و آرکی استفاده می شود. مقایسه توالی ژن RNA 16Sبدست آمده از یک ایزوله و مقایسه آن در برابر توالی هایی از انواع سویه ها از تمام گونه های پروکاریوتی یک راه دقیق و مناسب برای شناسایی مولکولی میکروارگانیسم های پروکاریوت ها می باشد. این روش بطور استاندارد برای طبقه بندی و شناسایی پروکاریوت ها بکار می رود. محصول واکنش های  PCR پس از بررسی اندازه و کیفیت، تعیین توالی می گردد. توالیهای خوانش شده در دو پایگاه داده های آنلاین NCBI و CBS مورد بررسی قرار می گیرند.

این روش بطور استاندارد برای طبقه بندی و شناسایی انواع قارچ ها به کار می رود. محصول واکنش های  PCR پس از بررسی اندازه و کیفیت، تعیین توالی می گردد. توالیهای خوانش شده در دو پایگاه داده های آنلاین NCBI و CBS مورد بررسی قرار می گیرند.

شرایط خاص و نکات مهم در ارسال نمونه

هزینه آزمون برای هر نمونه و برای تنها یک زمان خوانش (به عنوان مثال در 3 ساعت) است. در صورت درخواست برای انجام آنالیز در زمان های تیمار بیشتر، درصدی به هزینه انجام آنالیز مطابق با هزینه اعلام شده در منوی انجام خدمات اضافه می شود. نمونه مورد نظر باید محلول در آب و شرایط استریلیزاسیون آن مشخص باشد. در صورتی که نمونه مورد نظر نامحلول در آب و یا به صورت جامد باشد، آزمایشگاه با آماده سازی نمونه را انجام می دهد.

انجام آنالیز های آماری بر روی نتایج بنا به درخواست متقاضی با هزینه جداگانه قابل انجام می باشد.

مدت زمان انجام آزمون: 7 روز کاری

انجام تحلیل نتایج جهت ارائه در مقاله به زبان انگلیسی در صورت درخواست متقاضی امکان پذیر می باشد.

توجه : 

  • خواهشمند است قبل از ارسال نمونه های خود به آزمایشگاه تابان، فرم مخصوص هر آنالیز را از بخش فرم ها دانلود و پس از تکمیل برای پذیرش آزمایشگاه از طریق شماره تلگرام 09210693587 یا آدرس ایمیل آزمایشگاه (paziresh@beamgostar.ir) با عنوان “زیست فناوری ” ارسال نمایید.
  • پس از بررسی موارد درخواستی شما و تایید قابل انجام بودن آزمون مورد نظر توسط مدیر فنی، به منظور ارسال نمونه‌ها با شما تماس گرفته خواهد شد تا نمونه را به همراه فرم مربوطه به آدرس آزمایشگاه ارسال نمایید.
  • خواهشمند است با توجه به محدودیت‌های نگهداری نمونه‌ های حوزه زیست فناوری به هیچ وجه قبل از تایید قابل انجام بودن آزمون، نمونه‌ای را به آزمایشگاه ارسال نفرمایید.

 

مشخصات دستگاه :

نام دستگاه :

کمپانی سازنده :

مدل دستگاه :

کشور سازنده :

نمونه جواب :

گراف زیر یک نمونه از جواب

آنالیز 0 تومان
این آزمون برای دانشجویان با ارائه کارت دانشجویی شامل تخفیف می‌گردد