فرم پذیرش نمونه

فرم پذیرش نمونه

خواهشمند است جهت تسریع در امر پذیرش ، فرم پذیرش آزمون مورد درخواست را از لیست زیر دانلود کنید و پس از تکمیل به همراه نمونه ها به آدرس آزمایشگاه ارسال نمایید .لازم به ذکر است نمونه های ارسالی بدون فرم پذیرش به آزمایشگاه ارجاع داده نخواهند شد . همچنین خواهشمند است قبل از ارسال فرم و نمونه به آزمایشگاه ، تسویه حساب انجام نگردد .

برای مشاهده نمونه کار های هر آنالیز اینجا کلیک کنید .

در صورتیکه قصد ارسال نمونه به صورت غیر حضوری دارید توصیه می شود ویدئوی زیر را مشاهده نمائید :