معرفی تیوپ اشعه ایکس XRD

لامپ اشعه ایکس

حساس ترین بخش دستگاه های XRD  ، لامپ مولد اشعه ایکس  (X-Ray Tube)  می باشد .پرتو ایکس در سال 1895 توسط ویلهام رونگتن ، فیزیکدان آلمانی کشف شد و به دلیل نا شناخته بودن ماهیت آن پرتو ایکس نامیده شد . با اتصال کابل ولتاژ بالا و ایجاد اختلاف پتانسیل مناسب بین کاتد وآند، الکترون ها با سرعت بالا به سمت آند پرتاب می شوند و الکترون های لایه پایین تر به لایه های بالاتر منتقل شده و در هنگام برگشت الکترون ها به حالت پایه ، انرژی مازاد به صورت پرتو ایکس گسیل می شود و اشعه ایکس تولید شده از طریق پنجره برلیومی (Be Window) به سمت بیرون هدایت می شود .

 

 فرآیند تولید اشعه

فرآیند تولید اشعه ایکس یک فرآیند کم بازده است به طوریکه تنها 1%  اشعه ایکس تولید می شود و 99% درصد انرژی جنبشی موجود به صورت گرما در آند ظاهر خواهد شد .به همین علت برای جلوگیری از ذوب شدن آند از آب 18 درجه سانتیگراد با فلوی حدود 4 لیتر بر دقیقه استفاده می شود . آند معمولا از جنس مس ، کبالت ، آهن ،کروم و مولیبدن می باشد و طول موج اشعه ایکس بسته به جنس آند متفاوت خواهد بود .