معرفی کانی آلبیت

آلبیت

آلبیت (Albite)، با فرمول شیمیایی NaAlSi3O8 یک کانی پلاژیوکلاز فلدسپار است و یک تکتوسیلیکات، این کانی را معمولا می‌توان با رنگ سفید پیدا کرد. برای تشخیص آلبیت از کانی‌های مشابه آن باید به تفاوت آن‌ها در سختی، چگالی، انحلال در اسیدها،خواص نوری ، واکنش‌های شیمیایی و … توجه کرد .
آلبیت رنگ شعله را سبز می‌کند و ترد است.


یکی از دقیق ترین روش های شناسایی این کانی استفاده از دستگاه XRD و دستگاه  XRF است .آزمایشگاه تابان ارائه دهنده خدمات آنالیز XRD و آنالیز XRF در ایران می باشد .