تفاوت XRD و XRFمقایسه XRD و XRF

به کمک  آنالیز XRD می توان به فرمول ترکیبات موجود در نمونه رسید در صورتیکه در آنالیز XRF تنها می توان به درصد عناصر تشکیل دهنده ی نمونه پی برد . به عنوان مثال در صورتیکه در آنالیز XRF درصد آهن مربوط به نمونه 20 درصد مشخص شده باشد ، این عدد تنها بیانگر وجود آهن به همان میزان در نمونه می باشد و مشخص نمی شود که این آهن با چه فرمولی در نمونه وجود دارد . در صورتیکه در آنالیز XRD مشخص می شود که این نمونه FeO بوده یا Fe2O3  و یا Fe3O4 و یا ترکیبات دیگر .

به عبارت دیگر آنالیز XRF تحلیل نتایج به شکل عنصری و کمی می باشد در حالی که آنالیز XRD برای یافتن فاز های موجود در نمونه استفاده می شود و آنالیزی کیفی می باشد .

آنالیز های مکمل

به طور کلی آنالیز های XRD و XRF مکمل هم هستند و برای شناسایی دقیق نمونه های مجهول ، هر دو آنالیز در کنار هم توصیه می گردد .

 

XRD و XRF در آزمایشگاه تابان

در آزمایشگاه تابان هر دو آنالیز فعال می باشد و آماده ارائه خدمات به متقاضیان محترم می باشد . دستگاه های مورد استفاده در آزمایشگاه تابان از کمپانی معتبر PHILIPS خریداری شده است . برای مشاهده تعرفه خدمات اینجا کلیک نمائید .


برای مشاهده مقالات دیگر اینجا کلیک کنید