راه اندازی وب سایت جدید

راه اندازی وب سایت

وب سایت جدید آزمایشگاه در تاریخ 26 مهرماه 1395 به روز رسانی شد .

به زودی امکانات جدید این وب سایت معرفی می گردد.

پست های مرتبط را نیز بخوانید

ارسال دیدگاه جدید

تا اطلاع ثانوی آنالیز های TGA ، FTIR و UV با ۵۰ درصد تخفیف انجام می پذیرند