آخرین مهلت استفاده از طرح تخفیف آنالیز BET

22اردیبهشت1397

اطلاعیه بدینوسیله به اطلاع می رساند آخرین مهلت استفاده از طرح تخفیف ۳۰ درصدی آنالیز BET در آزمایشگاه تابان آخر وقت اداری پنجشنبه ۲۷ اردیبهشت ماه می باشد و پس از این تاریخ این آنالیز با قیمت ۱۵۰ هزار تومان انجام می گردد . برای اطلاع از شرایط پذیرش نمونه برای آنالیز BET نرمال اینجا کلیک کنید . طرح تخفیف ۳۰ درصدی آنالیز BET این طرح از تاریخ 1 اردیبهشت آغاز گردید و تا تاریخ ۲۷ اردیبهشت ماه ادامه خواهد داشت .  

مشاهده بیشتر »