خدمات اعتباری و طرح تخفیف خدمات؛ ثبت نام افراد و شرکت ها برای پاییز 1402

01مهر1402

  خدمات اعتباری و طرح تخفیف خدمات؛ ثبت نام افراد و شرکت ها  برای پاییز 1402 معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری از اعضای هیئت علمی دانشگاه ها و مراکز علمی و تحقیقاتی سراسر کشور، دانشجویان دکتری و پژوهشگران پسا‌دکتری،کارشناسی ارشد، کارشناسی، شرکت های دانش بنیان و صنایع کشور و سایر پژوهشگران برای دریافت خدمات آزمایشگاهی از طریق باشگاه مشتریان شبکه آزمایشگاهی فناوری های راهبردی حمایت می کند. توجه: ثبت نام طرح تخفیف خدمات آزمایشگاهی ویژه اعضای هیئت علمی و دانشجویان تحصیلات تکمیلی برای پاییز …

مشاهده بیشتر »