شروع ثبت نام کارگاه ICP در نمایشگاه بین المللی

06مهر1398

دوره آموزشی  ICP صبح پنجشنبه 18 مهرماه 98 از ساعت 11:15 الی 12:45  توسط شرکت بیم گستر تابان در محل نمایشگاه های بین المللی تهران، سالن ملل (سالن 5)، کارگاه آموزشی شماره 1 برگزار می شود. در این کارگاه آموزشی مطالب زیر آموزش داده خواهد شد: ملاحضات عمومی در ورود نمونه روشهای مرسوم در تولید آئروسل پیوسته ویژگی های آئروسل و محدودیت های مهپاش Pneumatic پیشرفت در تولید آئروسل پیوسته و دستگاهوری جدید üمهپاش های میکرو هم مرکز، مشعل یکپارچه/ تزریق مستقیم، اولتراسونیک و ….. …

مشاهده بیشتر »

شروع ثبت نام کارگاه تحلیل نتایج DLS در نمایشگاه بین المللی

04مهر1398

دوره آموزشی تحلیل نتایج DLS صبح پنجشنبه 18 مهرماه 98 از ساعت 9:30 الی 11:00  توسط شرکت بیم گستر تابان در محل نمایشگاه های بین المللی تهران، سالن ملل (سالن 5)، کارگاه آموزشی شماره 1 برگزار می شود. در این کارگاه آموزشی مطالب زیر آموزش داده خواهد شد: دامنه کاربرد آزمون DLS مزایا و معایب آزمون DLS نسبت به سایر روشهای تعیین اندازه ذرات معرفی استاندارد  ISO 22412 مبتنی بر ویرایش 2017 برای آزمون DLS تحلیل نتایج DLS بر اساس جدیدترین روش به نام SBL …

مشاهده بیشتر »

شروع ثبت نام کارگاه آنالیز حرارتی در نمایشگاه بین المللی

02مهر1398

دوره آموزشی آشنایی با مبانی  آناليز حرارتی (TGA-DSC-DTA) صبح شنبه 20 مهرماه 98 از ساعت 9:00 الی 12:30  توسط شرکت بیم گستر تابان در محل نمایشگاه های بین المللی تهران، سالن ملل (سالن 5)، کارگاه آموزشی شماره 1 برگزار می شود. در این کارگاه آموزشی مطالب زیر آموزش داده خواهد شد: مبانی آنالیز حرارتی و معرفی تکنیکهای مختلف DMTA، TMA، DTA، DSC، TGA و … معرفی قسمتهای مختلف دستگاه STA آموزش روشهای مختلف آماده سازی نمونه امکان تحلیل نتایج با بررسی نمودار های مختلف لازم …

مشاهده بیشتر »

شروع ثبت نام کارگاه آشنایی با دستگاه SEM در نمایشگاه بین المللی

02مهر1398

دوره آموزشی آشنایی با اصول میکروسکوپ الکترونی روبشی (SEM) بعد از ظهر پنجشنبه 18 مهرماه 98 از ساعت 13 الی 16:30  توسط شرکت بیم گستر تابان در محل نمایشگاه های بین المللی تهران، سالن ملل (سالن 5)، کارگاه آموزشی شماره 1 برگزار می شود. در این کارگاه آموزشی مطالب زیر آموزش داده خواهد شد: بررسی انواع تفنگ های الکترونی و ساختار ستون اپتیکی بررسی اساس کار سیستم خلا و سیستم تعلیق بررسی مکانیزم تشکیل تصویر بررسی انواع آشکارسازها بررسی پارامترهای ساختاری و پارامترهای کنترلی لازم …

مشاهده بیشتر »

شروع ثبت نام کارگاه ممیزی داخلی سیستم آزمایشگاه مبتنی بر استاندارد 17025 در نمایشگاه بین المللی

02مهر1398

دوره آموزشی ممیزی داخلی سیستم مدیریت آزمایشگاه های آزمون و کالیبراسیون مبتنی بر استاندارد ISO/IEC  17025:2017 صبح یکشنبه 21 مهرماه 98 از ساعت 9:00 الی 12:30  توسط شرکت بیم گستر تابان در محل نمایشگاه های بین المللی تهران، سالن ملل (سالن 5)، کارگاه آموزشی شماره 1 برگزار می شود . در این کارگاه آموزشی مطالب زیر آموزش داده خواهد شد: مروری بر الزامات استاندارد ISO/IEC 17025:2017 اصول ممیزی و شرایط احراز صلاحیت ممیزان مسئولیت ها و روش های اجرای ممیزی تهیه سوابق و برنامه های …

مشاهده بیشتر »

شروع ثبت نام کارگاه FTIR مبانی و کاربردها در نمایشگاه بین المللی

02مهر1398

دوره آشنایی با اصول طیف سنج مادون قرمز، مبانی و کاربردها (FTIR) ظهر شنبه 20 مهرماه 98 از ساعت 13:00 الی 16:30  توسط شرکت بیم گستر تابان در محل نمایشگاه های بین المللی تهران، سالن ملل (سالن 5)، کارگاه آموزشی شماره 1 برگزار می شود. در این کارگاه آموزشی مطالب زیر آموزش داده خواهد شد: مبانی طیف سنجی مولکولی و طیف سنجی مادون قرمز معرفی قسمتهای مختلف دستگاه FTIR آموزش روشهای مختلف آماده سازی نمونه امکان تحلیل نتایج با بررسی نمودار های مختلف آموزش اصول …

مشاهده بیشتر »

شروع ثبت نام کارگاه تخلخل سنجی به روش BET در نمایشگاه بین المللی

02مهر1398

دوره آموزشی آشنایی با اصول بررسی سطح و تخلخل سنجی به روش BET ظهر جمعه 19 مهرماه 98 از ساعت 13:00 الی 16:30  توسط شرکت بیم گستر تابان در محل نمایشگاه های بین المللی تهران، سالن ملل (سالن 5)، کارگاه آموزشی شماره 1 برگزار می شود.   در این کارگاه آموزشی مطالب زیر آموزش داده خواهد شد: اهمیت اندازه گیری سطح مکانیزم جذب سطحی روشهای اندازه گیری جذب سطحی ایزوترمهای جذب آنالیز مساحت سطح با استفاده از تئوری لانگمور، T-plot، BET و …) آنالیز مزوحفرات …

مشاهده بیشتر »

شروع ثبت نام کارگاه تحلیل نتایج  XRD  با نرم افزار  Xpert high score plus

01مهر1398

دوره آموزشی تحلیل نتایج  XRD با نرم افزار  Xpert high score plus صبح جمعه 19 مهرماه 98 از ساعت 9 الی 12:30  توسط شرکت بیم گستر تابان در محل نمایشگاه های بین المللی تهران، سالن ملل (سالن 5)، کارگاه آموزشی شماره 1 برگزار می شود. در این کارگاه آموزشی مطالب زیر آموزش داده خواهد شد: مبانی طیف گیری با دستگاه های XRD بررسی نرم افزار X`pert High Score Plus Profile Fitting phase identification Crystallite Size       لازم به ذکر است ثبت نام به …

مشاهده بیشتر »

تفاهم نامه همکاری با آزمایشگاه مرکزی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

20شهریور1398

پیرو بازدید حضوری جناب آقای دکتر یوسفی ، مدیر آزمایشگاه مرکزی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان از امکانات و تجهیزات آزمایشگاهی آزمایشگاه تخصصی بیم گستر تابان ، تفاهم نامه ای در زمینه همکاری  دو طرف در استفاده از ظرفیت های آزمایشگاهی شامل موارد ذیل امضاء گردید : ارائه خدمات آزمایشگاهی با تخفیف هماهنگی و گسترش در زمینه همکاری های آموزشی و پژوهشی استفاده بهینه از امکانات و توانایی های یکدیگر در راستای توسعه آمورش ، تحقیقات و فناوری   معرفی دانشگاه علوم کشاورزی …

مشاهده بیشتر »