آنالیز TEM

300,000 تومان

  • 70000 تومان
  • 40000 تومان
  • 70000 تومان
  • 40000 تومان
  • 20,000 تومان
  • 2400 تومان
  • 2800 تومان
  • 30000 تومان
  • 40000 تومان
  • 40000 تومان
  • 50000 تومان
  • 40000 تومان
  • 20000 تومان
  • 15000 تومان
  • 20000 تومان
  • 35000 تومان
  • 35000 تومان
  • 25000 تومان
  • 20000 تومان
  • 20000 تومان
  • 30000 تومان

توضیحات

میکروسکوپ الکترونی عبوری دستگاهی است که برای مشاهده مستقیم ریز ساختارها تا اندازه اتمی بکار می رود. آنالیز کیفی مناسب نانوذرات نیازمند بهینه سازی انتخاب روش های مختلف تصویربرداری، بزرگنمایی و روش آنالیز دستی یا اتوماتیک می باشد که هدف آن بهینه سازی وضوح تصویر و کنتراست بین ذرات نمونه و تعداد مناسب ذرات در هر تصویر، در حالیکه کمترین آسیب به نمونه برسد، می باشد. در بزرگنمایی های پایین تصویر، امکان مطالعه توزیع ذرات وجود دارد، حال آنکه در بزرگنمایی بالا تعداد زیادی از ذرات مشاهده نمی شود و فقط اطلاعاتی در زمینه جهت‌گیری صفحات و ساختار در اختیار ما قرار می گیرد.در ضمن در بزرگنمایی بالا جریان الکترونی بالا موجب ناپایداری و آسیب دیدن ساختار مورد مطالعه می شود.

 • تاریخ انتشار : 1397-10-10
 • دیدگاه ها : بدون دیدگاه
 • تعداد بازدید : 1445 بازدید
 • دسته مورد نظر :

پست های مرتبط را نیز بخوانید

ارسال دیدگاه جدید