آنالیز XRF

80,000 تومان

    • 20000 تومان

توضیحات

آنالیز XRF

X-ray Fluorescence Spectroscopy که به اختصار XRF نامیده می شود همان طیف سنجی فلورسانس پرتو ایکس می باشد . این روش ، به ویژه به علت سرعت زیاد در شناسایی عنصری ، برای برخی از صنایع مانند سیمان و فولاد ، ضروری است . در این روش ،پرتو ایکس به نمونه مجهول تابیده و در اثر برانگیختن اتم ها باعث پدید آمدن پرتو ایکس ثانویه می شود . سپس با تعیین طول موج روش (WDS) یا انرژی پرتو ایکس ثانویه روش (EDS) ، عنصر یا عناصر مورد نظر را می توان شناسایی کرد. در آزمون XRF درصد عناصر موجود در نمونه در بازه سدیم تا اورانیوم از 5ppm تا 99.99 درصد گزارش می شود . همچنین مقداری از نمونه ابتدا وزن می شود و سپس وارد کوره می گردد و تا دمای 1100 درجه سانتیگراد حرارت می بیند سپس دوباره وزن می شود و درصد کاهش وزن آن در اثر حرارت به صورت پارامتر LOI گزارش می شود .

آزمایشگاه بیم گستر تابان آماده ارائه خدمات آنالیز XRF می باشد.

  • تاریخ انتشار : 1397-10-04
  • دیدگاه ها : بدون دیدگاه
  • تعداد بازدید : 21544 بازدید
  • دسته مورد نظر :

پست های مرتبط را نیز بخوانید

ارسال دیدگاه جدید