فرم پذیرش نمونه

متقاضی محترم
خواهشمند است جهت تسریع در امر پذیرش ، فرم پذیرش آزمون مورد درخواست را از لیست زیر دانلود کنید و پس از تکمیل به همراه نمونه ها به آدرس آزمایشگاه ارسال نمایید .لازم به ذکر است نمونه های ارسالی بدون فرم پذیرش به هیچ عنوان به آزمایشگاه ارجاع داده نخواهند شد . همچنین خواهشمند است قبل از ارسال فرم و نمونه به آزمایشگاه ، تسویه حساب انجام نگردد . 

 

توجه : حداکثر زمان نگهداری نمونه ها یکماه پس از زمان آنالیز می باشد و بعد از این تاریخ نمونه ها دور ریز می گردند .